Johan van Beemlaan 3, 2071 AG Santpoort-Noord
06-53716863

Visie

Zonder economie geen samenleving!

Door toegevoegde waarde te creëren verdienen we geld om te besteden aan onze welvarende samenleving. Dit geld kan worden besteed aan onderwijs, sociale zekerheid, onderzoek, gezondheidszorg, etc. Daarnaast biedt het ieder individu de mogelijkheid om zich door het werk te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de sociale omgeving.

Het bedrijfsleven creëert deze toegevoegde waarde. Het bedrijfsleven is dus het fundament van onze welvarende samenleving. Daarmee is het bedrijfsleven de garantie voor de overheid dat zij haar taken uit kan voeren. Toch lijkt het af en toe of bedrijfsleven en overheid tegenovergestelde belangen hebben.  

Door elkaars taal te spreken en zich te verdiepen in elkaars belangen en ovewegingen, kunnen overheid en bedrijfsleven hand in hand werken aan een goede samenleving. Wederzijds begrip en betrokkenheid zijn daarbij noodzakelijk.

Oplossingen voor complexe vraagstukken op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven, worden niet gegeven door juridische antwoorden. Integendeel, dit creëert alleen maar afstand. Oplossingen worden gevonden in richtingen waar zowel het belang van de overheid als het belang van het bedrijfsleven wordt gediend. Het vinden van de wederzijdse belangen vraagt betrokkenheid en creativiteit. Bureau Verkaik ziet het als zijn missie om hier rol te pakken. 

… terug …