Johan van Beemlaan 3, 2071 AG Santpoort-Noord
06-53716863

WDW

Wat doen we?

Wij helpen het bedrijfsleven vooruit te komen, door te verbinden tussen overheid en bedrijfsleven.

De opdrachtgever kan zowel de overheid of een maatschappelijke organisatie zijn, als het bedrijfsleven, een bedrijf of een belangenorganisatie voor het bedrijfsleven.

Lees verder onze missie en visie

Voor wie doen we het?

Advies, programma management en projectleiding

Bureau Verkaik adviseert, leidt programma’s en voert projecten uit ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan zowel een overheid, maatschappelijke organisatie, bedrijf, bedrijfsleven of belangenbehartiger (brancheorganisatie) zijn.
De advisering en de projecten dragen bij aan het economisch belang. De projecten hebben een maatschappelijk nut. Hierbij valt te denken aan innovatie processen, de energiestransitie, arbeidsmarktbeleid, etc. Maar het kan ook gaan om de relatie tussen bedrijfsleven en overheid te versterken of te verbeteren. Publiek/private samenwerkingen zijn bij uitstek geschikt om Bureau Verkaik in te schakelen. Dit zelfde geldt voor Triple helix samenwerkingen (overheid, bedrijfsleven en onderwijs). Door de verschillende organisatie achtergrond wil er wel eens onbegrip ontstaan over elkaars inzet en betrokkenheid. Bureau Verkaik kan hier de verbindende partner zijn en daarmee de samenwerking tot een succes maken.
Bureau Verkaik kan worden ingezet bij eenmalige kortlopende projecten of voor projecten waar voor langere tijd inzet en strategisch handelen wordt gevraagd. Bureau Verkaik komt het meest tot zijn recht bij projecten die een grote multi disciplinaire complexiteit hebben.

LEARN MORE

Arjen Verkaik

Arjen Verkaik is in 1990 afgestudeerd in Econometrie. Na zijn studietijd heeft hij eerst geruime tijdbij een ondezoeksbureau gewerkt. Daarna maakte hij de overstap naar de Rijksoverheid. Vanaf 2006 tot 2018 was hij wethouder te zijn in de gemeente Velsen.


Door zijn studieachtergrond en zijn werkervaring is hij in staat in korte tijd complexe problemen tot begrijpbare onderdelen terug te brengen en de verschillende partners met elkaar aan de oplossing te laten werken.

Arjen Verkaik

meer over Arjen