Johan van Beemlaan 3, 2071 AG Santpoort-Noord
06-53716863

Type opdrachten

Arjen is beschikbaar om projecten en processen vooruit te helpen waar overheid en bedrijfsleven elkaar nodig hebben. Als onafhankelijk projectleider of programmamanager kan hij uw publiek-private samenwerking vooruit helpen. Ook kan hij het bedrijfsleven of de overheid ondersteunen als men de wens heeft om de andere partij te betrekken bij een ontwikkeling.

Als project- of programma-manager in een publiek-private samenwerking (waaronder Triple Helix) komt Arjen geheel tot zijn recht. Hij maakt zich sterk voor de economische ontwikkeling in relatie tot klimaat-akkoord en energietransitie, arbeidsmarkt, werk en inkomen en het sociaal domein.

Op het terrein van Werk en Inkomen kunt u denken aan het maken van afspraken tussen bedrijfsleven en gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op werkplekken te plaatsen.

Bij arbeidsmarktvraagstukken zal doorgaans ook het onderwijs zijn betrokken in een triple helix samenwerking. Hierin kan Arjen de rol pakken van programmamanager om het doel en programma van de samenwerking te realiseren.

De komende jaren zal het bedrijfsleven aan de slag moeten voor de energietransitie en het klimaatakkoord. De overheid zal hier het bedrijfsleven de ruimte voor moeten geven. Om dergelijke processen van de grond te krijgen, kan hij ook worden ingeschakeld.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze introductie, of vraagt u zich af of Bureau Verkaik ook inzetbaar is voor een klus die u voor ogen heeft, dan kunt u Arjen bellen 06-53716863 of mailen arjen@bureauverkaik.nl

… terug …