Johan van Beemlaan 3, 2071 AG Santpoort-Noord
06-53716863

Strategisch advies, projectleiding en programma management

bij publiek private samenwerkingen 
op het terrein van arbeidsmarkt, economische ontwikkeling mede in relatie tot klimaat-akkoord en energietransitie, werk en inkomen en sociaal domein

Wat doen we?

Wij helpen het bedrijfsleven vooruit te komen, door te verbinden tussen overheid en bedrijfsleven.

Bureau Verkaik werkt zowel voor de overheid of een maatschappelijke organisatie, als voor het bedrijfsleven, een bedrijf of een belangenorganisatie voor het bedrijfsleven.

Lees verder onze visie
Voor wie doen we het?

Advies, programma management en projectleiding

Bureau Verkaik adviseert, leidt programma’s en voert projecten uit. Dit doen we voor zowel overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven, bedrijfsleven of belangenbehartigers (brancheorganisatie).
De advisering en de projecten dragen bij aan de economische ontwikkeling. De projecten hebben maatschappelijk nut. Hierbij valt te denken aan innovatieprocessen, uitwerking van een klimaatakkoord, arbeidsmarktbeleid, werk en inkomen, sociaal domein, etc. Maar het kan ook gaan om de relatie tussen bedrijfsleven en overheid, om deze te versterken of te verbeteren. Publiek/private samenwerkingen zijn bij uitstek geschikt om Bureau Verkaik in te schakelen. Ditzelfde geldt voor Triple helix samenwerkingen (overheid, bedrijfsleven en onderwijs). Door de verschillende in organisatie achtergrond wil er wel eens onbegrip ontstaan over elkaars inzet en betrokkenheid. Bureau Verkaik kan hier de verbindende partner zijn en daarmee de samenwerking tot een succes maken.
Bureau Verkaik kan worden ingezet bij eenmalige projecten of voor projecten waar voor langere tijd inzet en strategisch handelen wordt gevraagd. Bureau Verkaik komt het meest tot zijn recht bij projecten die een grote multidisciplinaire problematiek hebben.

… meer …

Arjen Verkaik

Arjen Verkaik is in 1990 afgestudeerd in Econometrie. Na zijn studietijd heeft hij eerst geruime tijd bij een onderzoeksbureau gewerkt. Daarna maakte hij de overstap naar de Rijksoverheid.  Vanaf 2006 tot 2018 was hij wethouder van de gemeente Velsen.

Door zijn werkervaring en zijn studieachtergrond is hij in staat in korte tijd complexe problemen tot begrijpbare onderdelen terug te brengen en de verschillende partners met elkaar aan de oplossing te laten werken.

Arjen Verkaik

meer over Arjen